Tue, 18 Feb 2020, 08:36 pm

Tentang Sistem

Maklumat tentang sistem.

Tempat untuk guru dan kakitangan kerajaan di Malaysia mencari dan mengiklankan tawaran bertukar tempat kerja suka sama suka sesama ahli. Mencari pasangan untuk pertukaran tempat kerja secara suka sama suka.

Sistem ini tidak dibangunkan, diuruskan atau ada kaitan apa-apa dengan pihak kerajaan Malaysia. Ia dibangunkan sekadar untuk membuka peluang kakitangan awam dan guru-guru memenuhi impian untuk bekerja di tempat pilihan sendiri. Sistem ini TIDAK berfungsi untuk membantu urusan permohonan penukaran anda dengan kementerian terlibat, ia hanya memudahkan anda untuk bertemu rakan yang mempunyai impian yang sama.